Regulamin obiektu

 1. Klienci korzystający z naszych usług zobowiązują się przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu, przepisów BHP i przeciwpożarowej oraz stosować się w sytuacjach wyjątkowych do próśb pracowników obiektu.
 2. Na terenie całego obiektu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu.
 3. Pokoje wynajmowane są na doby.
 4. Doba hotelowa obowiązuje od godziny 14:00 w dniu przyjazdu, a kończy o godzinie 10:00 w dniu wyjazdu.
 5. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22:00 do godziny 6:00 rano.
 6. Prosimy o nie przenoszenie wyposażenia pokoju.
 7. Informujemy, że nie ponosimy odpowiedzialności za pozostawione w pokoju noclegowym mienie klienta.
 8. Należność za pobyt oraz opłata klimatyczna pobierana jest w dniu przyjazdu, zgodnie z ustalonym przez Państwa terminem.
 9. Przedłużenie pobytu poza okres ustalony w dniu przybycia, prosimy zgłosić na dzień przed planowanym wyjazdem do właściciela tel. 888 327 277 lub 888 436 423. W miarę istniejących możliwości prośbę Państwa spełnimy z przyjemnością.
 10. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych, powstałych z jego winy lub winy odwiedzających go gości.
 11. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej oraz ogólnego bezpieczeństwa w pokojach nie wolno używać grzałek, kuchenek mikrofalowych, grzejników, urządzeń gazowych, przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną, nie stanowiących stałego wyposażenia pokoju. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.
 12. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa będą odesłane na jego koszt na wskazany adres. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji przedmioty te przechowane zostaną przez miesiąc, a następnie zniszczone.
 13. Osoby odwiedzające proszone są o opuszczenie budynku do godz. 22:00.
 14. Gość nie ma prawa przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres za który uiścił należną opłatę.
 15. Na terenie obiektu znajduje się parking, który jest niestrzeżony. Nie ponosimy odpowiedzialności za pozostawione w samochodach rzeczy.
 16. Przy opuszczeniu obiektu klucz do drzwi pokoju, po ich zamknięciu, należy pozostawić u właściciela.
 17. Sprzęt narciarski, buty narciarskie, sanki itp. prosimy o pozostawianie w miejscu do tego przeznaczonym.

Dziękujemy za przestrzeganie wyżej wymienionych zaleceń. Mamy nadzieję, że będziecie Państwo zadowoleni z pobytu. Życzymy miłego wypoczynku i zapraszamy do ponownego odwiedzenia ''Willi Kubecek".